top of page

Daniel Kubiak

Daniel Kubiak jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym, kierunku Automatyka i Robotyka. W trakcie 17-letniego doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku, projektował rozwiązania automatyki przemysłowej w branżach motoryzacyjnej, spożywczej, farmaceutycznej, medycznej i zbrojeniowej. Pełnił rolę kierownika globalnego wsparcia technicznego dla rozwiązań z branży produkcji spożywczej, Product Managera dla produktów z branży produkcji spożywczej oraz Lean Six Sigma Black Belt w międzynarodowej firmie z branży
produkcji maszynowej.

Daniel Kubiak.jpg

Ponadto Daniel Kubiak wdrażał programy Lean Six Sigma w organizacji, prowadził szkolenia Lean Six Sigma w kilku krajach europejskich oraz był trenerem projektów optymalizacyjnych w obszarach produkcji, magazynowania, projektowania, business development, HR, finanse, sprzedaż i marketing. Prowadził projekty optymalizacyjne oraz restrukturyzacyjne w branżach maszynowej, retail oraz IT. Pełnił również rolę audytora wewnętrznego ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, z 8-letnim doświadczeniem w tym obszarze. Daniel Kubiak jest certyfikowanym LSS
Master Black Beltem.

Lead Consultants

bottom of page