top of page
Michał Grzybowski | IT Architecture Lead Consultant

Michał Grzybowski

Michał Grzybowski posiada 14-letnie doświadczenie w branży IT pełniąc w tym czasie role Analityka Biznesowego, Analityka Systemowego, Scrum Mastera, Kierownika Projektu,  Architekta Korporacyjnego oraz Senior Managera IT dla zespołów odpowiedzialnych za rozwój systemów w obszarze  sprzedaży i obsługi klienta. Ekspert IT, który może pochwalić się skutecznymi wdrożeniami systemów IT usprawniającymi procesy biznesowe w branży retail, finansowej, automotive oraz utilities. Specjalizuje się w usprawnianiu organizacji poprzez wykorzystanie technologii IT, transformacji architektury, wsparciu wdrożeń oraz w realizacji strategii cyfrowej transformacji. 

Pasjonat zwinnych organizacji, Managementu 3.0 oraz zwinnego podejścia do rozwoju oprogramowania. 

Michał Grzybowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej kierunku Informatyka oraz kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie Projektami, studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Architekturą i Zasobami IT na Politechnice Warszawskiej oraz program managerski prowadzony przez ICAN Institute & Harvard Business Review Polska.

Ponadto posiada certyfikaty z obszarów:

  • zwinnego zarządzania projektami i produktami: Professional Scrum Master II (PSM® II), Professional Scrum Product Owner II (PSPO® I), Scaled Professional Scrum (SPS), Professional Agile Leadership I (PSK® I), SAFe Agilist, AgilePM® Foundation,

  • tradycyjnego tj. kaskadowego zarządzania projektami: PRINCE2® Practitioner.

  • organizacji procesu wytwarzania oprogramowania: DevOps® Foundation,

  • zarządzania procesami IT i ładem IT w organizacjach: ITIL® Foundation in IT Service Management, COBIT 5® Foundation in the Governance of Enterprise IT,

  • zarządzania zmianą i ryzykiem: Change Management® Foundation, MoR® Foundation in Risk Management.

Lead Consultants

bottom of page