top of page

Monika Majka

Monika Majka jest Project i Change Manager posiadającym międzynarodowe 10-letnie doświadczenie w branży produkcyjno-motoryzacyjnej. Pracowała jako inżynier sprzedaży, inżynier produkcji i optymalizacji procesów produkcyjnych. Sprawowała także rolę kierowniczą, zarządzając zespołem konstruktorów i inżynierów. Pełniąc funkcję konsultanta, wspierała tworzenie wizji i nowych metod pracy, wdrażając strategie zarządzania i rozwoju działów inżynieryjnych. Prowadzi szkolenia dla firm z zakresu Lean Manufacturing i Change Management’u. Aktualnie pełni rolę Project Managera. Prowadzi projekty industrialne i produktowe, wykorzystując tradycyjny model kaskadowy (waterfall), a także metodykę agile. 

Monika Majka | Change Management Lead Consultant

Monika uzyskała tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, a także ukończyła anglojęzyczne studia PWR o kierunku Automotive Engineering,  zdobywając dyplom magistra.

Lead Consultants

bottom of page