top of page
Glass Buildings

Value Stream Mapping

Szkolenie certyfikowane Value Stream Mapping

Opis usługi:

Uczestnik szkolenia będzie posiadał praktyczną umiejętność mapowania przepływy informacji i materiału w organizacji, za pomocą narzędzia Value Stream Mapping (VSM). W trakcie szkolenia pozna najważniejsze zasady mapowania stanu obecnego oraz tworzenia map stanu przyszłego, zgodnie z ośmioma krokami wdrażania zasad Lean Management. Absolwent będzie w ten sposób w stanie tworzyć mapy strumienia wartości, wykorzystując je do poprawy przepływu i eliminacji marnotrawstw w swoich organizacjach.

 

Program:

- 16h szkolenie teoretyczno-praktyczne

- Egzamin certyfikacyjny

Szkolenie może zostać przeprowadzone również w kilku sesjach dla 1 grupy.

Lokalizacja:

Online (MS Teams)

Cena:

3500 zł + 23% VAT

Kontakt:

+48 602 217 888

office@yday.eu

Szkolenia

bottom of page