top of page
Rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja osób na stanowiska związane z zarządzaniem procesami, zarządzaniem projektami, optymalizacją procesów, automatyzacją procesów biznesowych, zarządzanie zmianą, wdrażaniem systemów IT, robotyzacją procesów biznesowych (RPA) oraz inne stanowiska pokrewne.

YDAY oferuje wsparcie procesu rekrutacyjnego na każdym lub wybranym przez Klienta etapie:

01

Stworzenie profilu kandydata

02

Publikacja ogłoszeń

03

Analiza otrzymanych aplikacji

04

Zaprojektowanie metody pozwalającej na dopasowanie najlepszego kandydata

05

Prowadzenie rozmów z zastosowaniem wybranej metody

06

Przedstawienie rekomendowanych kandydatów klientowi

Rekrutacja na zlecenie. Napisz do nas, aby uzgodnić szczegóły.

Rekrutacja

bottom of page