top of page
Glass Buildings

Analityk RPA

Szkolenie certyfikowane Analityk RPA

Opis usługi:

Absolwent szkolenia będzie posiadał wiedzę teoretyczną z zakresu procesu robotyzacji procesów biznesowych (RPA) oraz umiejętność przygotowania dokumentacji procesu RPA. Szkolenie Analityk RPA obejmuje również metody optymalizacji procesów oraz modelowanie procesów BPMN 2.0 w celu oceny i przygotowania procesu do RPA. Ponadto szkolenie obejmuje wprowadzenie do procesów projektowania i budowania botów w celu zrozumienia interfejsów i oczekiwań.

 

Program:

- 20h szkolenie teoretyczne

- 15h szkolenie praktyczne

- Egzamin certyfikacyjny

Szkolenie może zostać przeprowadzone również w kilku sesjach dla 1 grupy.

Lokalizacja:

Online (MS Teams)

Cena:

7000 zł + 23% VAT

Kontakt:

+48 602 217 888

office@yday.eu

Szkolenia

bottom of page