top of page
Glass Buildings

Rozwój Oprogramowania -
Definiowanie Wymagań Użytkownika

Szkolenie certyfikowane Definiowanie Wymagań Użytkownika

Opis usługi:

Absolwent szkolenia będzie posiadał wiedzę teoretyczną dotyczącą podstaw analizy biznesowej w IT oraz umiejętności poprawnego definiowania wymagań użytkownika / biznesowych. Analiza biznesowa jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych kompetencji w obszarze IT.

 

Program:

- 4h szkolenie teoretyczne

- 12h szkolenie praktyczne (definiowania wymagań biznesowych)

- Egzamin certyfikacyjny

 

Czas trwania szkolenia to 16h plus egzamin certyfikacyjny.

Szkolenie może zostać przeprowadzone również w kilku sesjach dla 1 grupy.

Lokalizacja:

Online (MS Teams)

Cena:

3500 zł + 23% VAT

Kontakt:

+48 602 217 888

office@yday.eu

Szkolenia

bottom of page