top of page
Glass Buildings

Lean Management

Szkolenie certyfikowane Lean Management​

Opis usługi:

Uczestnik szkolenia będzie posiadał teoretyczną wiedzę z zakresu najważniejszych założeń i zasad koncepcji Lean Management. Podczas szkolenie pozna 5-etapowy proces wdrażania Lean Management, skoncentrowany na identyfikowaniu wartości, eliminacji marnotrawstwa, tworzeniu przepływu, systemu ssącego oraz ciągłym doskonaleniu. Uczestnik nabędzie również praktyczne kompetencja z wykorzystania najważniejszych narzędzi szczupłego zarządzania, które umożliwią mu samodzielne prowadzenie inicjatyw usprawniających procesy w swojej firmie. Szkolenia, poza częścią teoretyczną, poparte jest licznymi symulacjami oraz praktycznymi przykładami wykorzystania zasad Lean w biznesie.

 

Program:

- 8h szkolenie teoretyczne

- 8h szkolenie praktyczne

- Egzamin certyfikacyjny

Szkolenie może zostać przeprowadzone również w kilku sesjach dla 1 grupy.

Lokalizacja:

Online (MS Teams)

Cena:

3500 zł + 23% VAT

Kontakt:

+48 602 217 888

office@yday.eu

Szkolenia

bottom of page