top of page

Lead Consultants

Rafał Siama

Rafał Siama posiada 10-letnie doświadczenie w biznesie pełniąc role Analityka Biznesowego oraz Kierownika Projektu. Od 3 lat jako Head of Delivery, zarządza kilkudziesięcioosobowym zespołem w obszarze ICM/SPM. Specjalizuje się w skutecznym mapowaniu i usprawnianiu procesów biznesowych, kierowaniem projektów wdrożeniowych i transformacyjnych, tworzeniu infrastruktury procesów oraz analizą procesów i systemów pod automatyzację, w tym z obszaru Robotic Process Automation.

poprawione.jpg

Rafał jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego. Ukończył również MBA Zarządzanie Zmianą na Wrocławskiej Akademii Biznesu oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie Projektami. Posiada certyfikaty z obszaru RPA, zwinnego zarządzania, Lean Six Sigma oraz zarządzania projektami.

bottom of page