top of page
Glass Buildings

Zarządzanie Zmianą

Certyfikowane szkolenie Zarządzanie Zmianą

Opis usługi:

Uczestnik szkolenia będzie posiadał teoretyczną wiedzę z zakresu procesu formułowania strategii oraz umiejętność planowania i przeprowadzania zmiany. Szkolenie w zakresie zarządzania zmianą obejmuje również zapoznanie się z wybranymi modelami zmian oraz szczegółowe zagadnienia dotyczące ludzkiej strony zmian i komunikacji. Absolwent będzie umiał w praktyce wykorzystać poznaną wiedzę do przygotowywania i wdrażania rozwiązań dla planowanych zmian i przewidywać zagrożenia. Zarządzanie zmianą to komplementarne do samej zmiany działania i techniki wspierające proces zmiany, których celem jest akceptacja zmiany w organizacji.

 

Program:

- 8h szkolenie teoretyczne

- 8h szkolenie praktyczne

- Egzamin certyfikacyjny

 

Szkolenie jest z reguły przeprowadzone w kilku sesjach dla 1 grupy.

Lokalizacja:

Online (MS Teams)

Cena:

3500 zł + 23% VAT

Kontakt:

+48 602 217 888

office@yday.eu

Szkolenia

bottom of page